Гоце Делчев · Избори » Избори 2021 » ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.10.2021]

РАЗРЕШЕНИЕ №1/20.10.2021 Г.

РАЗРЕШЕНИЕ №1/20.10.2021 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-34 от 20.10.2021 г. от коалиция „Продължаваме промяната“ за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители и провеждащата се предизборната кампания от 15.10.2021 г. до 12.11.2021 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Коалиция „Продължаваме Промяната“ да проведе предизборно мероприятие – поставяне на информационен щанд, шатра, банери и раздаване на брошури на 22.10.2021 г. от 11.30 ч. до 15.30 ч. в гр. Гоце Делчев, площад „Гоце Делчев

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред и противоепидемичните мерки, въведени със заповеди №№РД-01-856/19.10.2021 г. и РД-01-743 от 31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването, при провеждането му.

.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ