Гоце Делчев · Избори » Избори 2021 » ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ 14.11.2021 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.11.2021]

ДО ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в срок до 7 дни след изборния ден (27 ноември 2021 г.) партиите, коалициите от партии и инициативни комитети премахват поставените от тях агитационни материали (предизборни плакати) по повод на вече приключилите избори.

Съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс при неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ