Гоце Делчев · Избори » ИЗБОРИ НС 2022 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.09.2022]

РАЗРЕШЕНИЕ № 1 / 21.09.2022 Г.

РАЗРЕШЕНИЕ №1/21.09.2022 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-32 от 21.09.2022 г. от местното ръководство на политическа партия „ГЕРБ“ за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители и провеждащата се предизборната кампания от 02.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „ГЕРБ“ да проведе предизборно мероприятие – поставяне на информационен щанд (шатра) на 23.09.2022 г. от 11.00 ч. до 19.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ (кръстовището между ул. „Бяло море“ и улица „Кавала“).

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ /п./

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ