Гоце Делчев · Избори » Избори НС 2022 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.09.2022]

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА

Според решение на ЦИК от 22.09.2022 г. избиратели, болни от COVID-19 или контактни, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, образувана по реда на Решение № 1399-НС от 8 септември 2022 г.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в населеното място, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, ако в това населено място има образувана подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК), в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение.

.

Всеки карантиран или поставен под изолация гражданин може да заяви желанието си да упражни правото си на глас с подвижна избирателна секция в срок от 26.09.22г. до 02.10.22г. включително.

За целта е необходимо избирателите да заявят желанието си по един от следните начини:

1. Заявление по образец (Приложение № 67-НС, което да бъде саморъчно подписано от избирателя и подадено до община Гоце Делчев от пълномощник (без да е необходима нотариална заверка);

2. Заявление, което да бъде подадено по електронен път, без да е необходим КЕП, на официалната електронна поща на община Гоце Делчев – oba@gocenet.net;

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ