Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » ИЗБОРИ НС 2023 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.03.2023]

РАЗРЕШЕНИЕ № 1 / 14.03.2023 Г.

РАЗРЕШЕНИЕ №1/14.03.2023 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-17 от 13.03.2023 г. от местното ръководство на политическа партия „Български възход“ за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители и провеждащата се предизборната кампания от 03.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „Български възход“ да проведе предизборно мероприятие – поставяне на информационен щанд (шатра) за периода от 15.03.2023 г. до 31.03.2023 г. от 12.00 ч. до 19.00 ч. в гр. Гоце Делчев, площад „Митрополит Натанаил“ (между ул. „Бяло море“ и ул. „Търговска“).

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев

.

.

ВАЛЕРИ САРАНДЕВ

За кмет на община Гоце Делчев,

зам.-кмет на община, определен

със заповед №313/13.03.2023 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ