Гоце Делчев · Избори » ИЗБОРИ НС 2023 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.03.2023]

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

Община Гоце Делчев информира, че:

.

На 18 март 2023 г. (събота) до 17.00 ч., заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №21-НС), заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №67-НС) и заявления за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели (Приложение №25-НС) за избори за народни представители на 2 април 2023 г., ще се приемат от "оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ