Гоце Делчев · Избори » ИЗБОРИ НС 2023 » Съобщения

Гоце Делчев · Избори : Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.03.2023]

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че:

.

На 25 март 2023 г. (събота) до 17.00 ч заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №17-НС) за избори за народни представители на 2 апр.ил 2023 г., ще се приемат от "оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

.

на 27 март 2023 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение №67-НС), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

.

В изборния ден 02.04.2023 г. от 09.00 ч. могат да бъдат подавани заявки за осигуряване на транспортно средство от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на тел. 0888006080 и в сградата на Общинска администрация Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна" №2.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ