Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.09.2023]

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

Община Гоце Делчев информира, че:

.

на 18 септември 2023 г. изтича срокът, в който гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец (приложение №8-МИ) в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ