Гоце Делчев · Избори » Избори 2023 » МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.10.2023]

ВАЖЕН СРОК ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!!!

Община Гоце Делчев информира, че:

.

На 14 октомври 2023 г. (събота) до 17.00 ч., заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение №13-МИ) и заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №17-МИ) за избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., ще се приемат от "оперативен дежурен" в сградата на Общинска администрация гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна“ №2.

.

Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на адрес https://regna.grao.bg/.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ