Гоце Делчев · Избори » Избори 2024 » Избори за Европейски парламент и за народни представители на 9 юни 2024 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.05.2024]

РАЗРЕШЕНИЕ № 1 / 17.05.2024 Г.

РАЗРЕШЕНИЕ №1/17.05.2024 г.

за провеждане на предизборни мероприятия на открито

.

В Общинска администрация – гр. Гоце Делчев е постъпило искане вх. №48-00-30 от 17.05.2024 г. от политическа партия „МЕЧ“ за провеждане на предизборно мероприятие в гр. Гоце Делчев.

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители и провеждащата се предизборната кампания от 10.05.2024 г. до 07.06.2024 г.

.

РАЗРЕШАВАМ:

.

на Политическа партия „МЕЧ“ да проведе предизборно мероприятие – поставяне на информационен щанд (шатра) в периода от 20.05.2024 г. до 07.06.2024 г. от 11.00 ч. до 19.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. „Търговска“ (пешеходното пространство около градинка „Фонтана“).

Организаторите на предизборното мероприятие отговарят за спазването на обществения ред при провеждането му.

Разрешението да се публикува на интернет страницата на общината и се изпрати до РУ на МВР – Гоце Делчев

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ