Гоце Делчев · Избори » Избори 2024 » Избори за Европейски парламент и за народни представители на 9 юни 2024 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[30.05.2024]

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

Община Гоце Делчев информира, че:

съгласно чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс Гласуването е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг.

.

на 01 юни 2024 г. изтича срокът, в който избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава писмено заявление за отстраняването им до общинска администрация (Приложение №16-ЕП, Приложение №17-НС).

.

на 03 юни 2024 г. изтича срокът, в който избирател с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение №30-ЕП, Приложение №31-НС) подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК за гласуване по настоящ адрес. В община Гоце Делчев са образувани две избирателни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия:

- Избирателна секция номер 43 с териториален обхват гр. Гоце Делчев, с. Делчево, с. Добротино и с. Попови ливади;

- Избирателна секция номер 44 с териториален обхват с. Баничан, с. Борово, с. Брезница, с. Буково, с. Господинци, с. Корница, с. Лъжница и с. Мосомище.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ